Konak Meydanı İzmir

Konak Meydanı
İzmir Konak Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinde yer alan, şehrin İzmir Cumhuriyet Meydanı ve Gündoğdu Meydanı'yla birlikte en önemli meydanlarından biridir.
İzmir Saat Kulesi, Konak Yalı Camii, Hükümet Konağı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gazeteci Hasan Tahsin anıtıbu meydanda yer alır.
Konak Yalı Camii
Konak Yalı Camii (Konak Camii, Yalı Camii), İzmir, Konak merkez ilçesinde Konak meydanında, Hükümet Konağı önünde yer alan cami.
18. yüzyılda klasik Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilmiş olan firüze çinilerle süslü cami, Konak Meydanı ile özdeşleşmiş bir yapıdır. Yanında İzmir Saat Kulesi ve 15 Mayıs 1919'da Yunanlar tarafından şehit edilen Hasan Tahsin için dikilen İlk Kurşun Anıtı bulunur.
Tarihçe
Caminin hangi tarihte kimin tarafından yaptırıldığına dair kesin bir bilgi yoktur. Yapıldığı dönemde deniz kenarında bulunduğu için “Yalı” ismini aldığı söylenir. Kimi kaynaklarda caminin inşa tarihi 1755 olarak verilir. Kimi kaynaklarda ise camiyi İzmir ayanı Katipzade Mehmet Paşa’nın eşi Ayşe Hanım'ın yanında bir medrese ile birlikte 1774 yılında yaptırdığı bilgisi yer alır. Katipzadeler ailesinin yabancılarla sıkı ilişkiler içinde olduğu bilindiğinden, “İngiliz Ayşe Camii” adııyla da anılır. Caminin yanında olduğu düşünülen medrese yapısı günümüze gelememiştir.
I. Dünya Savaşı sırasında Vali Rahmi Bey’in camiyi onarttığı bilinir. Bu onarımı belirten bir kitabe giriş kapısı üzerinde bulunmaktadır. Caminin kapısı üzerinde bulunan mermer süslemelerin Mimar Tahsin Sermet'in yapıtı olan İzmir Milli Kütüphane ve İzmir Milli Sineması'ndaki mermer süslemelere benzerliği nedeniyle bu onarımın Mimar Tahsin Sermet tarafından yapılmış olduğu düşünülür.
Cami 1964 yılında bir kez daha onarımdan geçmiştir. Bu onarım sırasında caminin cephesinde bulunan Kütahya çinilerinin büyük bir bölümü sökülmüş, yalnızca pencere ve kapı sövelerindeki bırakılmıştır. Son düzenlemelerden önce dışı tamamıyla Kütahya çinileriyle kaplı olan yapının, bugün pencere etrafları ve alınlıkları 19.yy’ın en iyi Kütahya çinileriyle süslüdür. Çinilerin imzası Hafız Mehmed Emin Efendi'ye aittir.
Mimari
Klasik Osmanlı mimarisi üslubunda yapılmış olan cami sekizgen planlıdır. Pencerelerin etrafını çeviren çinilerle dikkati çekmektedir. Yapımında taş ve tuğla birlikte kullanılmıştır. Caminin içerisi çinilerle bezenmiştir. Kesme taş kaide üzerine tek şerefeli, yuvarlak gövdeli minaresi bulunmaktadır.
Caminin avizesi, seramik sanatçısı Ümran Baradan’ın eseridir
Hasan Tahsin
Hasan Tahsin ya da gerçek adıyla Osman Nevres (1888, Selanik - 15 Mayıs 1919, İzmir), 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapan, seçkin askerlerden oluşan Yunan Efzon Alayı işgal askerine, Kordonboyu'ndan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan ulusal sembol kişi, yazar ve gazeteci.
İlk kurşun
İzmir'i Yunanlara teslim etmek istemeyenlerce "Redd-i İlhak Heyeti Milliyesi" isimli bir dernek kurmuşlardı. 14 Mayıs'ı 15 Mayıs'a bağlayan gece binlerce İzmir'li eski musevi mezarlığında (Maşatlık meydanı) toplanmıştı. Bu esnada İngiliz, Fransız, Amerikan, İtalyan ve Yunan zırhlıları İzmir Körfezi'nde bulunuyordu. Kalabalığa hitap eden önemli bir isim, o zamanın Belediye Başkanı Hacı Hasan Paşa'ydı. Belediye Başkanının yanı sıra topluluğa hitap eden bir diğer önemli isim ise Hukuk-u Beşer gazetesinin başyazarı olan Hasan Tahsin'di. Halkı direnmeye çağırıyorlardı.
Tahsin, konuşmasında Paris Barış Konferansı kararlarını sert bir dille eleştiriyor, gazetede yazdığı gibi "Burayı Yunan'a vermeyeceğiz. Vermek isteyen kuvvetle paylaşacak kozumuz var" diyordu. Bu geceye yakın akşam üzeri Moralızade Halit Bey, Mustafa Necati ve Ragıp Nurettin'in bir grup vatansever ile birlikte hazırladığı, "Redd-i İlhak Heyeti Milliyesi" tarafından dağıtılan bildiride;
“ ...Ey bedbaht Türk!.. Yunan hakimiyetini kabule taraftar mısın? Artık kendini göster. Tekmil kardeşlerin Maşatlık Meydanındadır. Oraya yüzbinlerle toplan.. Orada zengin, yoksul, bilgin, cahil yok. Fakat Yunan egemenliğini istemeyen bir mutlak çoğunluk var. Geri kalma!.. Binlerler, yüzbinlerle Maşatlık'a koş. Ve Milli Kurul'un buyruğuna uy.. „
yazıyordu.[9] Musfafa kemal paşa, samsuna çıkmadan önce 15 Mayıs 1919 sabahı saat yedibuçuk sıralarında Hasan Tahsin Konak Meydanı Kordonboyu'nda koyu renkli takım elbisesi ile bekliyordu. Önce Yunan gemilerinden Patris ve Atronitos isimli gemiler Pasaport'a yanaştı ve bir grup Yunan Efzon Alayı saat 08:55 sıralarında askeri gemiden inerek karaya çıktı. Temiastokles gemisi ise 5. Piyade Alayı'nı Punta iskelesine çıkardı. Bunlar Punta'dan ilerleyerek Kadifekale'yi işgal edeceklerdi. Bu esnada onbinlerce yerli Rum ellerindeki Yunan bayrakları ve çiçekler ile Kordonboyu'nu kaplamışlardı. İzmir'li Rumlar işgal haberini 13 Mayıs Salı günü öğleden sonra Aya Fotini Kilisesi'nde Yunan albay Mavrudis tarafından okunan Venizelos'un beyannamesiyle öğrenmişlerdi. Kalabalık inen Yunan askerlerine alkış tutuyordu. Gelen askeri tabur, İzmir Metropoliti Hristostomos tarafından takdis edildi. Metropolit Yunan bayrağını öptü ve bu esnada ağladığı görülüyordu. İlk Yunan taburu daha sonra buradan yaya olarak Hükumet konağı, kışla, kokaryalı istikametinden Karantina'ya doğru yürüyüşe geçti.
Yürüyüş kolunun baş tarafı kışla hizasını geçip yola saptıktan sonra, Hasan Tahsin kalabalığın arasından sıyrılarak öne geçti. Tahsin'in sesli bir şekilde "Olamaz, olamaz, böyle ellerini sallaya sallaya giremezler" diye söylendiği duyulmuştur. Tahsin daha sonra yanında bulunan revolver ile düşmana ilk ateşi açtı. Tahsin ilk anda isimleri Basile Delaris ve Jorj Papakostos olan iki Efzon askerini öldürmüştü. Bazı anlatımlara göre ise Tahsin sadece Yunan Efzun Alayı'nın bayraktarını öldürdüğü belirtilmekte ve bu görüş daha fazla kabul görmektedir. Tahsin tabancasındaki tüm fişekleri düşman askerine karşı ateşlemişti. Böyle bir direniş beklemeyen Yunan Alayı şaşırmıştı. Daha sonra ise yanında fazla yandaşı olmayan Tahsin, Yunan Alayı tarafından açılan ateş ve ardından süngüleme sonucunda, Kordonboyu'nda kalabalığın önünde henüz 31 yaşında yaşama veda etti. Hasan Tahsin'in cesedi ise İzmir Saat Kulesi'nin altında bulunmuştur.
Hasan Tahsin'in işgal askerlerine sıktığı ilk kurşun, Türk Kurtuluş mücadelesinde diğer yerlere de örnek teşkil etti. Aydın ve Balıkesir'de işgale karşı direniş baş gösterdi. Çerkez Ethem Yunan işgaline karşı efeleri toparladığı gün Demirci Mehmet Efe ayağa kalkarak; "Bir genç düşmana ilk kurşunu sıkmış, bundan sonrası bize düşer!" demiştir.


Konak Square
Konak Square (Turkish: Konak Meydanı) is a busy square at the southern end of Atatürk Avenue in the Konak district of İzmir, Turkey. The square is the busiest part of the city, as Konak is the main place of İzmir. The square is named after the Vali Konağı (Governor's Mansion) of İzmir Province, which is located here (konak means mansion in Turkish.)
Buildings in the Square
Most of this busy square is occupied by the Governorate (Governor's Konak) of İzmir Province, the City Hall of İzmir Metropolitan Municipality, the Central Bus Station, and the Yalı Mosque. At the center of the square is the İzmir Clock Tower, an old landmark built in 1901. The square is also near Kemeraltı, İzmir's major market (bazaar) district. At the southern end of the square is the Cultural Centre of Ege University, which includes an opera house, a music academy, and a museum of modern art.

Yalı Mosque
Yalı Mosque (Yalı Camii), also called Konak Mosque, is a Mosque in İzmir, Turkey. It is located on Konak Square in the heart of the city next to the Governor's Mansion and the İzmir Clock Tower. Despite its relatively small size, it is considered one of the landmarks of the city for its distinctive octagonal shape and elaborate tilework.
The Mosque was constructed in 1755 under the patronage of Ayşe Hanım, the wife of Katipzade Mehmet Paşa who governed İzmir at the time. The outer tiles were brought from Kütahya. It has a single dome and minaret and unusually for a mosque, only one entrance.[3] The interior is lit by a chandelier by Ümran Baradan.
Yalı Mosque
Yalı Mosque (Yalı Camii), also called Konak Mosque, is a Mosque in İzmir, Turkey. It is located on Konak Square in the heart of the city next to the Governor's Mansion and the İzmir Clock Tower. Despite its relatively small size, it is considered one of the landmarks of the city for its distinctive octagonal shape and elaborate tilework.
The Mosque
was constructed in 1755 under the patronage of Ayşe Hanım, the wife of Katipzade Mehmet Paşa who governed İzmir at the time. The outer tiles were brought from Kütahya. It has a single dome and minaret and unusually for a mosque, only one entrance.[3] The interior is lit by a chandelier by Ümran Baradan

Hasan Tahsin
Hasan TahsinHasan Tahsin was the code name of Osman Nevres (1888 – May 15, 1919), an Ottoman Turkish Turkish nationalist[5][6] and journalist. Being a member of the Ottoman special Organization, he unsuccessfully tried to assassinate the Buxton Brothers: Noel Noel-Buxton, 1st Baron Noel-Buxton and Charles Roden Buxton in Romania during World War I.
He is the national symbol of Turk's resistance to enemy forces. He is said to have been the first to open fire on the Greek soldiers that landed at Smyrna (present day Izmir) on May 15, 1919[8] in the opening act of the Greek occupation of more than three years that extended over a large part of western Anatolia, as well as of the Greco-Turkish War (1919-1922).He was one of those journalists who talked about women's rights in Ottoman. At the time of his death he was publishing and writing for the newspaper "Hukuk-u Beşer" (Ottoman Turkish for "Human Rights").


Konak-Platz
Der Konak-Platz (türkisch Konak Meydanı) ist ein zentraler Platz und Verkehrsknotenpunkt in der türkischen Metropole Izmir, gelegen im Stadtteil Konak.
Platzgestaltung
In der Mitte der westlichen Hälfte des Platzes steht der im Jahr 1901 gebaute Uhrturm.[1] Um diesen herum befinden sich nördlich das Rathaus von Izmir und östlich die aus dem 18. Jahrhundert stammende Yalı-Moschee.[2][3] Vor dem Rathaus befindet sich ein Denkmal zu Ehren des türkischen Nationalhelden Hasan Tahsin, der im türkischen Befreiungskrieg den ersten Schuss abgefeuert haben soll, als griechische Schiffe in Izmir landeten.[4] Die östliche Grenze des Platzes ist der Cumhuriyet Boulevard; die westliche der Mustafa Kemal Sahil Boulevard. Im Süden mündet er in den Kent-Tarihi-Park (deutsch Park der städtischen Geschichte). Zum Mustafa Kemal Sahil Boulevard hin wird der Platz durch eine Wassertreppe begrenzt.
Auf der anderen Straßenseite des Mustafa Kemal Sahil Boulevard befindet sich der Hafenbahnhof von Konak. Dort fahren mehrmals täglich etwa viermal pro Stunde Fähren nach Karşıyaka, Göztepe, Alsancak und Bayraklı.

Yalı-Moschee
Die Yalı-Moschee (türkisch Yalı Camii), auch Konak-Moschee (tr. Konak Camii) genannt, ist eine Moschee im Stadtbezirk Konak der türkischen Metropole Izmir. Sie befindet sich auf dem Konak-Platz neben dem 1901 erbauten Uhrturm.
Geschichte
Der Bau der Yalı-Moschee begann im Jahr 1755 und dauerte 19 Jahre; 1774 wurde sie eröffnet.[1] Wer den Bau in Auftrag gegeben hat, ist umstritten. Es soll sich dabei um Ayşe Hanım gehandelt haben, die Ehefrau von Katipzade Mehmet Paşa, der zu der Zeit Izmir regierte. Nach dem Ersten Weltkrieg mussten an einigen Stellen einzelne Steine der Moschee erneuert werden.
Namensherkunft
Der Name leitet sich von der Lage der Moschee ab: Als Yalı werden Sommervillen am Ufer bezeichnet; die Yalı-Moschee befindet sich am Golf von Izmir und ist etwa 200 Meter von der türkischen Ägäisküste entfernt. Die alternative Bezeichnung Konak-Moschee geht auf den Stadtbezirk zurück, in dem sich die Moschee befindet. Ein weiterer, jedoch seltenerer, Name ist İngiliz Ayşe Camii. Ingiliz bedeutet Engländer; dieser Zusatz beruht darauf, dass Ayşe Hanım enge Verbindungen zu englischen Bekannten nachgesagt werden.[4]
Architektur
Bei der Yalı-Moschee handelt es sich um ein Bauwerk der klassischen osmanischen Architektur. Sie wurde in Form eines Hexagons gebaut und die Fenster wurden mit farbigen Fliesen umbaut. Die Moschee hat ein Minarett.
  

Yapabileceğimiz kadar söz verip, Söz verdiğimizden Fazlasını yaparız!

Hemen Arayın!